ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นริศ เวศม์ภิญโญ
ชื่อเรื่อง ผลของเอบาเมคตินต่อโครโมโซมของคน และการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนู
หัวเรื่อง โครโมโซม;ไอบาเมคติน;หนู -- เซลล์วิทยา;สารก่อมะเร็ง;นิวคลีโอลัส;Dissertations, academic -- Anatomy;Microneulius, test;Animals, laboratory -- Rats
จำนวนหน้า ฌ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาค
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาค)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536