ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกโปรแกรมการยกน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเสิร์ฟลูกเทนนิสลูกแรก = The effect of weight training program to the first tennis serve speed
หัวเรื่อง Weight Lifting;Training;การฝึกยกน้ำหนัก;เทนนิส -- การฝึก
จำนวนหน้า ฌ, 61 : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [44]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552