ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติมา ธิใจเงิน
ชื่อเรื่อง ผลการฝึกแผ่นยางยืดร่วมกับพลัยโอเมตริกต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ = Effects of combining elastic resistance and plyometric training on leg strength and power in sepaktakraw players
หัวเรื่อง Physical fitness;Muscle strength;การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ;พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง);การบริหารยืดเส้น;กำลังกล้ามเนื้อ;เซปักตะกร้อ
จำนวนหน้า ฌ, 48 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552