ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กณิกนันต์ วิมาลา
ชื่อเรื่อง พัฒนาการพื้นที่ใช้สอยเรือนร้านค้าย่านวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ = Shop House Space Development in Wat Gate Area, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ที่ว่าง (ศิลปะ);พื้นที่ว่าง -- เชียงใหม่;ร้านค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552