ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rachen Pangaoop
ชื่อเรื่อง Anti-inflammatory and analgesic effects of the methanol extract from garcinia wallichii choisy in animal models = ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดเมทานอล จากต้นพะวาส้ม (Garcinia wallichii Choisy) ในแบบจำลองสัตว์ทดลอง
หัวเรื่อง Anti -- Inflammatory agents;Methanol
จำนวนหน้า xiii, 69 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate school;Chiang Mai University. Field of Pharmacology
โน้ต Thesis (Master of Science (Pharmacology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 59-68
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2009