ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรธานี เนตรงาม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบรายงานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบตรวจสอบระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับลูกค้า บริษัท ซิมมาสเตอร์ เนทเทค จำกัด = Development of reporting system on computer network linking and basic computer network test system for customer of Symaster Nettech Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท ซิมมาสเตอร์ เนทเทค จำกัด;เทศโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ;ระบบคอมพิวเตอร์;ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
จำนวนหน้า ญ, 69 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551