ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Aungkana Mookploy
ชื่อเรื่อง Optimization of butanol production from rice straw extract by clostridium acetobutylicum JCM 1419 = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบิวทานอลจากสารสกัดฟางข้าวโดยเชื้อ clostridium acetobutylicum สายพันธุ์ JCM 1419
หัวเรื่อง Butanol;Alcohols
จำนวนหน้า xiii, 99 p
พิมพลักษณ Chiang mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [72]-81
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiang mai 2009