ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทพิน จันทร์มหเสถียร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน = Development of Sesame oil nanoemulsion lotion
หัวเรื่อง Sesame;Oilseed plants -- Thailand;Essences and essential oils;Herbal cosmetics;Nanoemulsion;น้ำหอม -- การผลิต;น้ำมันหอมระเหย;พืชให้กลิ่นหอม;งา;พืชน้ำมัน;นาโนเทคโนโลยี
จำนวนหน้า ถ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552;บรรณานุกรม: แผ่น 131-138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552