ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิราภรณ์ สุมนวงศ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
หัวเรื่อง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย;สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่;ความวิตกกังวล;Dissertations, Academic -- nursing;Anxiety -- In old age;Health -- In old age
จำนวนหน้า ซ, 129 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536