ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศวลัย แสนประสาท
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบปริมาตรกับแบบจุดขณะทำการสอดใส่สารกัมมันตรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Comparison of volumetric and points dose calculation during intracavitary brachytherapy for cervical cancer
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Medical Physics
จำนวนหน้า ท, 146 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550