ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nujira Tatun
ชื่อเรื่อง Hormonal regulation of trehalase gene expression trehalase activity and trehalase inhibitor in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) and trehalase inhibitor in the silkworm (Bombyx mori) = การควบคุมการแสดงออกของยีนทรีฮาเลส กิจกรรมของทรี ฮาเลสและตัวยับยั้งทรีฮาเลสโดยฮอร์โมนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) และตัวยับยั้งทรีฮาเลสในหนอน ไหม (Bombyx mori)
หัวเรื่อง Gene expression;Chemical inhibitors
จำนวนหน้า xvi, 99 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiangmai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Theses (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [79]-89
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiangmai 2008