ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จำลอง ยอดล้ำ
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนภาษาโลโกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวเรื่อง โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์);แบบเรียนสำเร็จรูป;การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์);นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง;คอมพิวเตอร์กราฟิก
จำนวนหน้า ฉ, 335 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62-65]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536