ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชัย สถิรวัฒนา
ชื่อเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Restorative justice process and preventing of repeated child and youth offenders in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ความผิดในคดีเด์กและเยาวชน -- เชียงใหม่;อาชญากรรมของเด็ก -- เชียงใหม่;การป้องกันอาชญากรรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 146 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551