ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sirinun Boripuntakul
ชื่อเรื่อง Effects of up-and downslope walking on mean and variability of gait parameters in elderly women = ผลของการเดินขึ้นทางลาดและลงทางลาดต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง
หัวเรื่อง Walking;Gait;Elderly;Gait;Walking;Aged;Elderly
จำนวนหน้า xii, 62 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Movement and Exercise Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Movement and Exercise Sciences)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [43]-50
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007