ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rungnapa Changjeraja
ชื่อเรื่อง Gene expression and factors affecting flowering of Curcuma alismatifolia Gagnep = การแสดงออกของยีนและปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของปทุมมา
หัวเรื่อง Gene expression;Curcuma;Zingiberaceae;Chiang Mai University. Graduate School
จำนวนหน้า xvii, 120 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Field of Horticulture
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Horticulture)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 98-113
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009