ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ ตันเส้า
ชื่อเรื่อง ผลของการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยวิธีผ่านอากาศเย็นต่อคุรภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์ 329 = Effect of forced-air precooling on postharvest quality of strawberry fruit cv. no.329
หัวเรื่อง สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา;สตรอเบอรี่ -- การควบคุมคุณภาพ;สตรอเบอรี่ -- พันธุ์ 329
จำนวนหน้า ฒ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [108]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551