ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sulichet thongklam
ชื่อเรื่อง Diversity of boletes in some National Parks of Upper Northern Thailand = ความหลากหลายของโบลีตส์ในอุทยานแห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบนบางแห่งของประเทศไทย
หัวเรื่อง Biological diversity;Species diversity
จำนวนหน้า xvii, 143 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biodiversity and Ethnobiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biodiversity and Ethnobiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 119-133
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008