ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยบุตร สามตติกุล
ชื่อเรื่อง ทรรศนะเรื่องธรรมชาติและการปกป้องธรรมชาติของกลุ่มก่อการร้ายเชิงนิเวศน์ = The Ecoterrorist's perception on nature and natural protection
หัวเรื่อง ธรรมชาตินิยม;การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนหน้า ฌ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551