ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิเชษฐ์ อุเบอร์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มและเทคนิคฉายรังสีแบบดั้งเดิม ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่สองและสาม = Dosimetry comparison of intensity modulated radiation therapy and conventional radiation therapy for stage II & III cervical cancer patients
หัวเรื่อง รังสีวิทยา;ปากมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี;Dissertations, academic -- Medical Physics
จำนวนหน้า ถ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551