ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แพรววริศา ปานจิ่ง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Development of pre-registration system via internt, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง;การลงทะเบียนนักศึกษา;อินเทอร์เน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฒ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551