ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไวทยา จำนงสุทธเสถียร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์และระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an Online Information Management System and a Public Relation News Dispatching System for AlumniCoordinating Center of Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า;ฐานข้อมูลแบบออนไลน์;ประชาสัมพันธ์;ข่าว;เว็บไซต์
จำนวนหน้า ณ, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551