ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการในการควบคุมอำนาจและความรู้ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน = Control process of power and knowledge of midnight university website
หัวเรื่อง การศึกษาทางเลือก;ระบบการเรียนการสอน;นวัตกรรมทางการศึกษา;การเรียนการสอนผ่านเว็บ
จำนวนหน้า ซ, 259 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [235]-251
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551