ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลิตยา สนธิไชย
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง = Attitudes of female University students in Mueang Chiang Mai district toward purchasing local cotton textile
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ -- เชียงใหม่;ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 161 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551