ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงสัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ = Semiotic analysis of design process using as a guideline for applied Thai Architecture
หัวเรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรม;สถาปัตยกรรมไทย
จำนวนหน้า ณ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [150]-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551