ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริกันยา หาญผจญศึก
ชื่อเรื่อง ถอดประสบการณ์ผู้พิพากษาสบทบในบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว : กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ = Decoding experience of associaled judges as mediator in family court cases : a case study of the Chiang Mai Javenile and Family Court
หัวเรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่;ครอบครัว -- เชียงใหม่;ผู้พิพากษาศาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 117 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82-85]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551