ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Netima Sawangwan
ชื่อเรื่อง Microstructures and ferroelectric properties of bismuth sodium titanate-barium zirconate titanate system = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของระบบ บิสมัสโซเดียมไทเทเนตและแบเรียมเซอร์โคเนียมไทเทเนต
หัวเรื่อง Microstructure;Materials Science
จำนวนหน้า xxiv, 139 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [134]-139
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008