ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิตารัพภ์ รัตนากร
ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสื่อถึงลักษณะนางในวรรณคดีในความหมายของจริต 6 = Creation of Art works to reflect the characters of women in literature through the meanings of the six temperaments
หัวเรื่อง ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี;สตรีในวรรณคดี;ศิลปะ;การออกแบบสื่อ
จำนวนหน้า ก-ญ, 180 แผ่น. : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551