ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปฐมพงษ์ รินศรี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 = Administration development of small schools affiliated network in Lampang Educational Service Area 1
หัวเรื่อง การศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร;โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร;เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
จำนวนหน้า ฎ, 129 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [105]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551