ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนวัช จั่นสกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ Medium SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting customr slection toward medium SME credit services of Kasikornbank Public Company Limited in Samut Sakorn Province
หัวเรื่อง การตลาด;ธุรกิจขนาดย่อม;ธุรกิจขนาดกลาง;สินเชื่อ;ธนาคารพาณิชย์;ธนาคารกสิกรไทย
จำนวนหน้า ถ, 190 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [178]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551