ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sirilak Phonin
ชื่อเรื่อง Optimization of a multi-objective problem with complementary constraints by active set method = การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาหลายจุดประสงค์ภายใต้เงื่อนไขบังคับแบบเติมเต็มโดยวิธีแอกทีฟเชต
หัวเรื่อง Mathematical analysis;Mathematical optimization
จำนวนหน้า vi, [39] p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [38]
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008