ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yuttasak Chammui
ชื่อเรื่อง Determination of dimethoate and malathion in vegetable and fruit samples by single drop microextraction and gas chromatography-flame photometric detection methods = การหาปริมาณไดเมโทเอตและมาลาไทออนในตัวอย่างผักและผลไม้โดยวิธีซิงเกลดรอปไมโครเอกซ์แทร็กชันและแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมโฟโตเมตรี
หัวเรื่อง Chemistry;Gas chromatography
จำนวนหน้า xvii, 83 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [72]-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008