ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rawiwan Nakkrasar
ชื่อเรื่อง Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidine-2(1H)-ones using cesium fluoride-celite as catalyst = การสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร ไพริมิดีน-2 (1 เอช)-โอน โดยใช้ซีเซียมฟลูออไรด์-ซีไลต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
หัวเรื่อง Biosynthesis
จำนวนหน้า xv, 107 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [71]-79
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008