ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราวดี ทองคำคูณ
ชื่อเรื่อง การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในผักสลัด (Lactuca sativa L.) ห้าสายพันธุ์โดยลำไอออนพลังงานต่ำ = Mutation induction in five varieties of Lettuce (Lactuca sativa L.) by low energy ion beam
หัวเรื่อง การกลายพันธุ์;ผักกาดหอม -- การกลายพันธุ์;พันธุ์ศาสตร์พืช
จำนวนหน้า ก-ฎ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551