ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanchana Watla-iad
ชื่อเรื่อง Spectrophotometric sequential injection systems for the determination of some Nitrogen compounds = ระบบสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณสารประกอบไนโตรเจนบางชนิด
หัวเรื่อง Chemistry, Analytic;Spectrophotometry
จำนวนหน้า xxiv, 139 p. : ill, charts
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Chemistry)) -- Chiang Mai University;Biography: p. 93
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008