ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ ทองชุมสิน
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision making process in changing status from gevernment servant ot University employee : a case study of Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การออกนอกระบบราชการ;มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่;ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า ฎ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551