ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรวดี ชมพุทธา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of solid waste materials business in Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ -- เชียงใหม่;การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่;ธุรกิจ -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนการผลิต;ธุรกิจ -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน
จำนวนหน้า ฐ, 71 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551