ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนสรณ์ ธนพิทักษ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของหอพักในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of dormitory, investment in Tambon Suthep Municipality, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;หอพัก -- ต้นทุนการผลิต;หอพัก -- อัตราผลตอบแทน;หอพัก -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551