ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิภาวี เกษร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ป่วยในการรักษาโรคธาลัสซีเมียโดยใช้วิธีปลูกถ่ายไขกระดูกและสเต็มเซลล์ = Cost-benefit analysis of thalassemia patient cares using bone marrow transplant and stem cell
หัวเรื่อง ธาลัสซีเมีย -- ต้นทุนการผลิต;ธาลัสซีเมีย -- การรักษา -- อัตราผลตอบแทน;ไขกระดูก -- การปลูกถ่าย
จำนวนหน้า ฎ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 36-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551