ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัทยา กลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อมาตรการภาษีปี 2551 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Attitudes of taxpayers toward tax measures on 2008 for economic stimulus package in Revenue Department Chiang Mai Area 1
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1;การจัดเก็บภาษี -- เชียงใหม่;ภาษี
จำนวนหน้า ฌ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551