ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sasitorn Chaiprasitti
ชื่อเรื่อง The Body concept in Northern Thai Healing : A Case study of two female bone healers = มโนทัศน์เรื่องร่างกายในระบบการรักษาพื้นบ้านของชาวไทยภาคเหนือ : กรณีศึกษาหมอกระดูกผู้หญิง
หัวเรื่อง Body, Human;Concepts;Therapeutics;Women physicians
จำนวนหน้า xxii, 215 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Social Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Social Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 200-213
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008