ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรอุมา ไชยเศรษฐ
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Image of Payap University from the point of view of Payap University students and Mattayomsuksa 6 students in Chiang Mai province
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ;จินตภาพ;นักศึกษา -- เชียงใหม่;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551