ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุดาภรณ์ บุญเพ็ง
ชื่อเรื่อง ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมบริโภคของผู้ป่วยแผลเปปติค โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of information and emotional support on consuming behavior among patients with peptic ulcer at Numpad Hospital, Uttaradit Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า [ก]-ญ, 72 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลีย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [55]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลีย 2551