ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พศิน ดีเลิศ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก = Cost-benefit analysis of biological gas production from small scale swine farm
หัวเรื่อง ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต;ต้นทุน;ผลตอบแทน;อัตราผลตอบแทน;เศรษฐกิจการเกษตร -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ฌ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 35-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551