ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรัสวดี วิริยกิจ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการบริการรับเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลแห่งหนึ่งนอกเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of excreta treatment service business outside Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง การจัดการของเสีย -- ต้นทุนการผลิต;การจัดการของเสีย -- อัตราผลตอบแทน;การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551