ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพดล อ่ำดี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อรับคำสั่งผลิตใหม่ในโรงงานเซรามิคโดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม = Break-even analysis in receiving newproduction orders in ceramic factory by considering existing productions
หัวเรื่อง โรงงานเซรามิกส์ -- การควบคุมต้นทุนการผลิต;การควบคุมต้นทุนการผลิต;วิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนหน้า ฏ, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [88]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551