ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิทธินันท์ ทองศิริ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบำรุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล = Development of maintenance system and inventory management system of computers in bhumibol hydro powerplant
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล;การจัดการฐานข้อมูล;คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม;การจัดการวัสดุ
จำนวนหน้า ก-ด, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551