ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพัชร์ ลงกาณี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณของแบเรียมซัลเฟตและสิ่งเจือปนในสินแร่แบไรต์
หัวเรื่อง แบไรท์ -- การวิเคราะห์;แบเรียมซัลเฟต -- การวิเคราะห์;การวิเคราะห์เชิงปริมาณ;แบไรท์ -- แม่ฮ่องสอน;แบไรท์ -- กาญจนบุรี;เคมีวิเคราะห์
จำนวนหน้า 165 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [129]-134
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529