ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันชัย วิเชียรวรรณ์
ชื่อเรื่อง การวางแผนและบริหารแผนของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขตการศึกษา 8
หัวเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ;การวางแผนการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ);การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
จำนวนหน้า ญ, 122 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535