ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐ์พัชร์ อำนาจประชา
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อการตัดสินใจของผู้เลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลื้อกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Candidate's image and the making on voters decision : A case study of the election of Mayor of Mueang-Nga Sub-district Municipality, Mueang Lamphun District, Lamphun Province ณัฏฐ์พัชร์ อำนาจเจริญ
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง;การเลือกตั้งท้องถิ่น;นายกเทศมนตรี -- ลำพูน;ภาพลักษณ์
จำนวนหน้า ฏ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551