ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง น่ารัก ตันเสนีย์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of bakery products in Mueang district, Chiang Mai
หัวเรื่อง การตลาด;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 76 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุกิจ
โน้ต การค้นแบบอิสระ (บริหารธุกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550